دوره های آموزشی

  • مقدمه ای بر سازگاری الکترومغناطیسی
  • استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی
  • آشنایی با اصول و ابزارهای پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی
  • خطوط انتقال مخابراتی و ملاحظات مدارات گسترده
  • ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی ( کوپلینگ، کابلینگ )
  • ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی ( گراندینگ، فیلترینگ، شیلدینگ و بالانسینگ)
  • کارگاه آموزشی شبیه سازی مفاهیم سازگاری الکترومغناطیسی
  • اصول طراحی مدارات الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال با ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی

جهت اطلاع از زمان و هزینه برگزاری دوره ها با ما تماس بگیرید.


مقدمه ای بر سازگاری الکترومغناطیسی

جمع کل ساعات : ۸ ساعت

پیش نیاز ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظریسرفصل مطالب
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس۱تاریخچه EMC مفاهیم سازگاری الکترومغناطیسی طبقه بندی و شناخت مولفه های اصلی اهمیت سازگاری الکترومغناطیسی
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس۲سازگاری الکترومغناطیسی و نرخ جذب ویژه طراحی با ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی منشاء سیگنالها و نویزهای تداخلی و مشخصات آنها اصول گسیل و تداخل هدایتی اصول گسیل و تداخل تشعشعی
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس۲معرفی آزمایشگاه­های EMC در حوزه­های تجاری و نظامی اجزای اتاق بدون انعکاس سازگاری الکترومغناطیسی آزمایشگاه پیش تطابق الکترومغناطیسی  
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس۲آشنایی با آزمون های Radiated Emissions آشنایی با آزمون های Conducted Emissions آشنایی با آزمون های Radiated Susceptibility (Immunity) آشنایی با آزمون های Conducted Susceptibility (Immunity)
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، تسلط بر ریاضیات ۲ ، ریاضیات مهندسی و دروس سیگنال و سیستم مهندسی برق یا کامپیوتر۱طیف سنجی و اصول اندازه گیری اسپکتروم آنالایزر در حوزه فرکانس ( اندازه گیری پیک ، شبه پیک ، متوسط ، … )

استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی

جمع کل ساعات : ۸ ساعت

پیش نیاز ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظریسرفصل مطالب
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس۱آشنایی با مفاهیم استانداردهای تجاری، صنعتی در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی و دسته­بندی آنها
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی مدارهای الکترونیکی۲آشنایی با خانواده استانداردهای IEC 61000 ، CISPR و FCC تعاریف ، ملاحظات ، کاربردها و روش های اجرای آزمون کلاس بندی استانداردهای تجاری و صنعتی
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی مدارهای الکترونیکی۱آشنایی با استاندارد Avionics RTCA DO-160  
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی مدارهای الکترونیکی۴آشنایی با استاندارد های سازگاری الکترومغناطیسی (MIL-STD 461  )  

آشنایی با اصول و ابزارهای پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی

جمع کل ساعات : ۸ ساعت

پیش نیاز ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظریسرفصل مطالب
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۲دلایل نیازمندی به مباحث آزمونهای پیش تطابق سازگاری الکترومغناطیسی آشنایی با انواع ابزارها و پکیج های آزمونهای پیش تطابق الکترومغناطیسی ( گسیل تشعشعی، ایمنی تشعشعی، گسیل هدایتی، تخلیه الکترواستاتیک … )  
مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی۲مدلهای ساده گسیل تشعشعی از سطح بردهای مدار چاپی مفهوم و مشخصات آزمون های گسیل تشعشعی پیش تطابق الکترومغناطیسی اصول و عملکرد پراب های میدان نزدیک
مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم پیشرفته آنتن ، ریاضیات مهندسی ، سیگنالها و سیستم ها  ۱سنسورهای میدان نزدیک با توپولوژی آرایه ای اسکن فرکانسی ( زمانی ) در مقابل توزیع مکانی میدان  
مدرک فوق دیپلم فیزیک یا برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۲۱آشنایی با ابزارها و دستگاه­ اندازه­گیری تداخل الکترومغناطیسی

خطوط انتقال مخابراتی و ملاحظات مدارات گسترده

جمع کل ساعات : ۱۲ ساعت

پیش نیاز ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظریسرفصل مطالب
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان۴مفاهیم مدار فشرده مشخصات سیستم های الکترونیکی از منظر سازگاری الکترومغناطیسی ( مدارهای فشرده در مقابل مدارهای گسترده ) المانهای اکتیو و پسیو مداری نویز در مدارات اکتیو و پسیو پارامترهای شبکه شامل G,H,T,Y,Z
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان۴مفاهیم مدارات گسترده آشنایی با مفاهیم و معادلات خطوط انتقال آشنایی با ساختار اولیه بردهای مدار چاپی ( Printed Circuit Board ) آشنایی با ساختار ترمینیشن های سلفی و خازنی و بررسی تاثیر آن در تعیین شکل موج عبوری در داخل خطوط انتقال آشنایی با اصول ناپیوستگی ها و روش های تطبیق امپدانس در خطوط انتقال آشنایی با اصول کوپلینگ سلفی و خازنی میان خطوط هادی مفاهیم اندوکتانس خودی و متقابل در خطوط انتقال مفاهیم اندوکتانس جزئی و حلقه
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان۲مفاهیم انتشار موجبرها و آنتنها میدانهای نزدیک و میدانهای دور امپدانس ذاتی موج، محیط و مشخصه مفاهیم انعکاس، انتقال و جذب امواج و حل تمام موج در برخورد با سطوح مختلف
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان ، آشنایی با اصول و روشهای طراحی PCB و Layout۲پروبهای الکتریکی و مغناطیسی آشنایی با مدارات چاپی PCB آشنایی با  اختلال همشنوایی ( Crosstalk ) ، انواع مختلف، تحلیل مکانیسم های مختلف همشنوایی در خطوط انتقال با سه هادی همشنوایی در کابل های با عایق دی الکتریک همشنوایی در خطوط انتقال با سطح مقطع مربعی ( ترکهای خط انتقال بر روی PCB  ها )  

ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی ( کوپلینگ، کابلینگ )

جمع کل ساعات : ۸ ساعت

پیش نیاز ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظریسرفصل مطالب
مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی و انتشار امواج رادیویی۲مسیرهای کوپلینگ هدایتی تشعشعی
مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی و انتشار امواج رادیویی۳آشنایی با مودهای کوپلینگ مود تفاضلی مود مشترک مد آنتنی
مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی و انتشار امواج رادیویی۲اصول طراحی صحیح Cabling آثار Crosstalk و تأثیرات مخرب مباحثی در ارتباط با انواع کانکتورها
مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، تئوری میدانها و امواج ، مفاهیم آنتن مقدماتی و انتشار امواج رادیویی ، ریاضیات ۱ و۲ ، ریاضیات مهندسی و روش های عددی۱آنالیز تمام موج مساله ا امواج الکترومغناطیسی روشهای تقریبی و حل عددی مسائل

ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی ( گراندینگ، فیلترینگ، شیلدینگ و بالانسینگ)

جمع کل ساعات : ۸ ساعت

پیش نیاز ساعت تدریس عملی ساعت تدریس نظریسرفصل مطالب
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و مدارهای الکتریکی۲گراندینگ – آشنایی با ساختار گراندینگ و زمین سیگنال – زمین تک نقطه ای، چند نقطه ای و ترکیبی – باندینگ و صفحات زمین – زمینهای فرکانس کم و زمینهای فرکانس بالا  
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان۲شیلدینگ – میزان مؤثر شیلدینگ – مواد شیلدینگ – Coating – یکپارچگی شیلدینگ (Gaskets, Sealants) – اتاقها و محفظه های شیلد
مدرک فوق دیپلم برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول اولیه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و مدارهای الکتریکی۲فیلترینگ – فیلترهای برق و Feedthrough – Power Line Insulators
مدرک کارشناسی ، مدارهای الکتریکی ۱ و۲ ، الکترونیک ۱۲بالانسینگ – ترانسفرمرها – فریتها – BALUN – اپتوکوپلرها  

کارگاه آموزشی شبیه سازی مفاهیم سازگاری الکترومغناطیسی

جمع کل ساعات :۱۲  ساعت

پیش نیازساعت تدریس عملیساعت تدریس نظریسرفصل مطالب
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی طراحی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی۳آشنایی و نحوه استفاده از نرم افزار FEKO بهمراه مثالهای کاربردی
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی طراحی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی۳آشنایی و نحوه استفاده از نرم افزار CST بهمراه مثالهای کاربردی
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی طراحی مدارهای  الکترونیکی و مخابراتی۲آشنایی و نحوه استفاده از نرم افزار ADS بهمراه مثالهای کاربردی
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی طراحی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی۲آشنایی و نحوه استفاده از نرم افزار COMSOL بهمراه مثالهای کاربردی
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی طراحی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی۲آشنایی و نحوه استفاده از نرم افزار EMPRO بهمراه مثالهای کاربردی

اصول طراحی مدارات الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال با ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی

جمع کل ساعات :۸  ساعت

پیش نیازساعت تدریس عملیساعت تدریس نظریسرفصل مطالب
مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان ، مدارهای الکتریکی ۱ ، سیگنالها و سیستم ها۱مفاهیم حوزه زمان و فرکانس پالسهای دیجیتال و شکل موجهای متناوب
مدرک کارشناسی برق ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان ، مدارهای الکتریکی ۱ ، الکترونیک ۱ و ۲ ، مدارهای منطقی۱مقایسه مدارات دیجیتال و آنالوگ نویز و تداخل در مدارات دیجیتال و بوردهای مدار چاپی سیستم های زمین مدارات دیجیتال عملی دکوپلینگ منابع تغذیه کنترل تشعشعی مد مشترک و مد تفاضلی
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و تئوری های مقدماتی موج و میدان ، مدارهای منطقی۴محافظت مدارها در مقابل ESD و صاعقه  
مدرک کارشناسی برق یا فیزیک ، آشنایی با اصول فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی ، اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۱۱طراحی و بهینه سازی عملی PCB ها به کمک نرم افزارهای ALTIUM  
مطالب ما را در صفحه های اجتماعی به اشتراک بگذارید