ورود |  خدمات | رویدادها | سوالات متداول 
Logo
 

    بزرگترين مشاور و فروشنده انواع دستگاههاي اندازه گيري آزمايشگاهي کمپاني R&S در ايران بهمراه خدمات پس از فروش، برگزاری دوره های آموزشی، تعمير و کاليبراسيون دستگاهها در آزمايشگاه کمپانی R&S مادر.

Oscilloscopes

 

·         R&S®RTO Digital Oscilloscopes

R&S®RTO Digital Oscilloscopes

Scope of the Art

High Performance from 600 MHz to 4 GHz bandwidth

o    High measurement rate: up to 1 million waveforms/s

o    Excellent signal fidelity

o    Input channels: 2 or 4

o    Sampling rate: up to 20 Gsample/s

o    Memory depth: up to 400 Msample

o    High-performance probes

o    Logic analysis with MSO option

 

 

Scope of the Art

Midrange with 350 MHz and 500 MHz bandwidth

o    Precision measurement: upto 5 Gsample/s sampling rate

o    Deep memory: acquire long sequences

o    Better overview: VirtualScreen

o    Everything at a glance: activity display

 

 

Scope of the Art

Logic analysis with R&S®RTM

o    Turns the R&S®RTM oscilloscopes into fast, precise and easy-to-use mixed signal oscilloscopes (MSO)

o    Digital channels: 16

o    Sample rate: up to 5 Gsample/s

o    Memory depth: up to 20 Msample

 

 

Scope of the Art

Midrange with 500 MHz bandwidth

o    Numerous functions and high precision

o    Input channels: 2 or 4

o    Sampling rate: 5 Gsample/s

o    Memory depth: up to 8 Msample

o    High-performance probes

·         Probes  

Probes  

Scope of the Art

High-quality active and passive probes

o    High signal fidelity due to excellent specifications

o    Practical to use – robust and ergonomic

o    Micro button for convenient instrument control

o    Probes: integrated voltmeter for precise DC measurements

 

Signal & Spectrum Analyzers

 

Setting standards in RF performance and usability

o    R&S®FSW8: 2 Hz to 8 GHz

o    R&S®FSW13: 2 Hz to 13.6 GHz

o    R&S®FSW26: 2 Hz to 26.5 GHz

o    R&S®FSW43: 2 Hz to 43.5 GHz

o    R&S®FSW50: 2 Hz to 50 GHz

 

·         R&S®FSU Spectrum Analyzer

R&S®FSU Spectrum Analyzer

High-end spectrum analysis

o    R&S®FSU3: 20 Hz to 3.6 GHz

o    R&S®FSU8: 20 Hz to 8 GHz

o    R&S®FSU26: 20 Hz to 26.5 GHz

o    R&S®FSU43: 20 Hz to 43 GHz

o    R&S®FSU46: 20 Hz to 46 GHz

o    R&S®FSU50: 20 Hz to 50 GHz

o    R&S®FSU67: 20 Hz to 67 GHz

·         R&S®FSQ Signal Analyzer

R&S®FSQ Signal Analyzer

Signal analysis and high-end spectrum analysis in one instrument

o    R&S®FSQ3: 20 Hz to 3.6 GHz

o    R&S®FSQ8: 20 Hz to 8 GHz

o    R&S®FSQ26: 20 Hz to 26.5 GHz

o    R&S®FSQ40: 20 Hz to 40 GHz

 

 

·         R&S®FSMR Measuring Receiver

R&S®FSMR Measuring Receiver

All-in-one calibration of signal generators and attenuators

o    R&S®FSMR3: 20 Hz to 3.6 GHz

o    R&S®FSMR26: 20 Hz to 26.5 GHz

o    R&S®FSMR43: 20 Hz to 43 GHz

o    R&S®FSMR50: 20 Hz to 50 GHz

 

Phase noise tester, high-end spectrum and signal analyzer in a single box

o    RS®FSUP8: 20 Hz to 8 Ghz

o    RS®FSUP26: 20 Hz to 26.5 GHz

o    RS®FSUP50: 20 Hz to 50 GHz

 

·         R&S®FMU36 Baseband Analyzer

R&S®FMU36 Baseband Analyzer

Universal analyzer for baseband signals

o    R&S®FMU36: 1 Hz to 36 MHz

Spectrum analysis for wideband communication technologies

  • R&S®FSG8: 9 kHz to 8 GHz
  • R&S®FSG13: 9 kHz to 13.6 GHz

 

 • R&S®FSVR Real-Time Spectrum Analyzer

Discover the unseen

  • R&S®FSVR7: 10 Hz to 7 GHz
  • R&S®FSVR13: 10 Hz to 13.6 GHz
  • R&S®FSVR30: 10 Hz to 30 GHz
  • R&S®FSVR40: 10 Hz to 40 GHz

 

 • R&S®FSV Signal and Spectrum Analyzer

Signal analysis at its best

  • R&S®FSV4: 10 Hz to 4 GHz
  • R&S®FSV7: 10 Hz to 7 GHz
  • R&S®FSV13: 10 Hz to 13.6 GHz
  • R&S®FSV30: 10 Hz to 30 GHz
  • R&S®FSV40: 10 Hz to 40 GHz

 

 • R&S®FSP Spectrum Analyzer

General purpose spectrum analyzer - the standard in the medium class

  • R&S®FSP3: 9 kHz to 3 GHz
  • R&S®FSP7: 9 kHz to 7 GHz
  • R&S®FSP13: 9 kHz to 13 GHz
  • R&S®FSP30: 9 kHz to 30 GHz
  • R&S®FSP40: 9 kHz to 40 GHz

 

 • R&S®FSL Spectrum Analyzer

High-end functions in an extremely lightweight, compact package

  • R&S®FSL3: 9 kHz to 3 GHz
  • R&S®FSL6: 9 kHz to 6 GHz
  • R&S®FSL18: 9 kHz to 18 GHz (overrange 20 GHz)

 

For more efficiency in the field

o    R&S®ZVH4: 100 kHz to 3.6 GHz

o    R&S®ZVH8: 100 kHz to 8 GHz

 

Where mobility counts

o    R&S®FSH4 models .04/.14/.08/.18: 9 kHz to 3.6 GHz

o    R&S®FSH4 models .24/.28: 100 kHz to 3.6 GHz

o    R&S®FSH8 models .04/.14/.08/.18: 9 kHz to 8 GHz

o    R&S®FSH8 models .24/.28: 100 kHz to 8 GHz

o    R&S®FSH13 models .13: 9 kHz to 13.6 GHz

o    R&S®FSH20 models .20: 9 kHz to 20 GHz

 

·         R&S®FSH3 / R&S®FSH18 Spectrum Analyzer

·          

R&S®FSH3 / R&S®FSH18 Spectrum Analyzer

Family of compact, flexible, professional and economically priced test & measurement products.

o    R&S®FSH3: 100 kHz to 3 GHz

o    R&S®FSH18: >10 MHz to 18 GHz

·         R&S®FSC Spectrum Analyzer

R&S®FSC Spectrum Analyzer

Professional spectrum analysis – compact and cost-efficient

o    R&S®FSC3: 9 kHz to 3 GHz

o    R&S®FSC6: 9 kHz to 6 GHz

 

Transmitter measurements on LTE signals

R&S®FS-K100PC/R&S®FS-K101PC/R&S®FS-K102PC/R&S®FS-K103PC/R&S®FS-K104PC/R&S®FS-K105PC

o    Quick overview of key measurement results

o    Advanced analysis of radio frame, subframe, resource blocks and channels

 

With Rohde & Schwarz analyzers

o    User-definable and standard-independent OFDM demodulator

o    Wizard with a step-by-step guide for easy setup of the configuration file from a captured signal

 

With Rohde & Schwarz analyzers

o    User-definable and standard-independent OFDM demodulator

o    Wizard with a step-by-step guide for easy setup of the configuration file from a captured signal

 

o    Measurement of the distortion behavior of amplifiers, mixers and transposers and also direct control of the required measuring instruments, such as signal generators and signal analyzers, via IEC/IEEE bus, LAN or USB

 

For Spectrum Analyzers and Oscilloscopes from Rohde & Schwarz

o    Measurement of RF parameters of NFC signals from polling and listening devices using the R&S®FSV/R&S®FSL spectrum analyzers and the R&S®RTO digital oscilloscopes

 

 • R&S®TS6300 ILS Test System

Mobile automatic test solution for ILS ground measurements

  • 70 MHz to 350 MHz
  • marker beacon: 74.7 MHz to 75.3 MHz
  • ILS LLZ: 108 MHz to 112 MHz
  • ILS GS: 320 MHz to 340 MHz
  • VOR: 108 MHz to 118 MHz

 

 • R&S®EVS300 ILS/VOR Analyzer

Precision level and modulation analysis for ground and flight inspection

  • Extremely fast (100 measurements per second)
  • Synchronization via GPS, trigger and remote interfaces

 

Signal Generators

The fine art of signal generation

o    One or two RF paths with 100 kHz to3 GHz or 6 GHz

o    Up to 160 MHz I/Q modulation bandwidth (in RF) with internal baseband

o    Optional integrated fading simulator with up to 160 MHz bandwidth

o    Support of all key MIMO modes including 3x3, 4x4 and 8x2

 

The art of signal generation

o    100 kHz to 2.2 GHz, 3 GHz, 4 GHz or 6 GHz

o    High-end instrument with excellent performance, optional second RF and baseband path and fading simulator.

 

The production solution based on the R&S®SMU200A

o    100 kHz to 3 GHz or 6 GHz

o    Up to two independent signal generators in one unit

Versatility in signal generation

o    100 kHz to 3 GHz or 6 GHz

o    The all-purpose instrument with good performance and optional internal baseband generator, covering all important digital standards.

 

Generating signals for today and tomorrow

o    9 kHz to 3.2 GHz or 6 GHz

o    The cost efficient general purpose vector signal generator with optional baseband supports a large variety of digital standards internally

o    160 MHz RF bandwidth forWLAN IEEE 802.11ac

 

The new reference in satellite simulation

o    supports GPS, Glonass and Galileo

o    Freqency based on the RF band and the GNSS hybrid configuration

·         R&S®SGS100A SGMA RF Source

R&S®SGS100A SGMA RF Source

Compact – fast – reliable

o    1 MHz to 6 GHz or 12.75 GHz for CW

o    80 MHz to 6 GHz or 12.75 GHz for vector mode

o    Dedicated ATE signal source

 

Top SSB phase noise performance, output power up to +23 dBm, sophisticated pulse modulation capabilities.

o    100 kHz to 22 GHz or 43.5 GHz

·         R&S®SMA100A Signal Generator

R&S®SMA100A Signal Generator

The new standard of excellence in the analog signal generator class

o    9 kHz to 3 GHz or 6 GHz

o    High-end instrument with outstanding performance in SSB phase noise, wideband noise and non-harmonics.

Versatile, compact, up to 40 GHz;110 GHz with upconverter

o    9 kHz to 1.1/2.2/3.2/6 GHz or from 100 kHz to 12.75/20/40 GHz

 

·         R&S®SMC100A Signal Generator

R&S®SMC100A Signal Generator

Smallest size and best price/performance ratio in its class

o    9 kHz to 1.1 GHz or 3.2 GHz

·         R&S®SGS100A SGMA RF Source

R&S®SGS100A SGMA RF Source

Compact – fast – reliable

o    1 MHz to 6 GHz or 12.75 GHz for CW

o    Dedicated ATE signal source

·         R&S®SMZ Frequency Multiplier

R&S®SMZ Frequency Multiplier

Precise and adjustable output levels

o    50 GHz to 75 GHz, 60 GHz to 90 GHz, 75 GHz to 110 GHz

 

Versatile realtime I/Q source and cost-effective baseband fading simulator in a single unit

o    I/Q bandwidth: 40 MHz

o    Optional second path and MIMO simulation with realtime fading (incl. MIMO correlations)

High performance baseband signals

o    I/Q bandwidth: 264 MHz

o    Broadband I/Q signals (528 MHz RF bandwidth) with up to 1Gsample memory for UWB and aerospace & defence applications.

Meeting new challenges in baseband signal generation

o    I/Q bandwidth: 100 MHz

o    Future-proof I/Q source with outstanding spectral purity and up to 1 Gsample memory.

Digital I/Q interface for signal generators and analyzers from Rohde & Schwarz

o    Conversion of digital I/Q signals to and from the device under test

o    Easy interface configuration via enclosed R&S®DigIConf software

 

R&S®WinIQSIM2™ Simulation Software

 

R&S®WinIQSIM2™ Simulation Software

Generation of digital I/Q signals according to various radio standards

·         Supported instruments: R&S®AFQ100A, R&S®AFQ100B, R&S®SMU200A, R&S®SMJ100A, R&S®AMU200A, R&S®EX-IQ-Box, R&S®SMBV100A, R&S®CMW270, R&S®CMW280, R&S®CMW500

 

Network Analyzers

High performance up to 110 GHz with up to four test ports

o    R&S®ZVA 8: 300 kHz to 8 GHz

o    R&S®ZVA 24: 10 MHz to 24 GHz

o    R&S®ZVA 40: 10 MHz to 40 GHz

o    R&S®ZVA 50: 10 MHz to 50 GHz

o    R&S®ZVA 67: 10 MHz to 67 GHz

o    R&S®ZVA 110: 10 MHz to 110 GHz

 

Leading in speed, dynamic range and ease of operation

Frequency ranges from 9 kHz to 4.5 GHz, 8.5 GHz, with two or four test ports, from100 kHz to 20 GHz and from 10 MHz to40 GHz with two ports

o    R&S®ZNB4: 9 kHz to 4.5 GHz

o    R&S®ZNB8: 9 kHz to 8.5 GHz

o    R&S®ZNB20: 100 kHz to 20 GHz

o    R&S®ZNB40: 10 MHz to 40 GHz

Frequency ranges from 10 MHz to 14 GHz and 20 GHz, with two or four test ports

o    10 MHz to 14 GHz and 20 GHz

 

Solid performance on a future-oriented platform

Frequency range from 9 kHz to 3 GHz

o    9 kHz to 3 GHz

 

Frequency range: 9 kHz to 3 GHz/6 GHz/13.6 GHz

75 Ω version: 9 kHz to 3 GHz

Portable network analyzers with optional spectrum analyzer in one unit

o    9 kHz to 3 GHz/6 GHz/13.6 GHz

o    75 Ω version: 9 kHz to 3 GHz

 

Frequency ranges from 300 kHz to 20 GHz, with two up to eight test ports

o    R&S®ZVT8: 300 kHz to 8 GHz

o    R&S®ZVT20: 10 MHz to 20 GHz

 

 

Frequency ranges from 100 kHz to 3.6 GHz or 8 GHz

o    R&S®ZVH4: 100 kHz to 3.6 GHz

o    R&S®ZVH8: 100 kHz to 8 GHz

 

Network analysis up to 500 GHz

o    R&S®ZVA-Z75: 50 GHz to 75 GHz

o    R&S®ZVA-Z90E: 60 GHz to 90 GHz

o    R&S®ZVA-Z110: 75 GHz to 110 GHz

o    R&S®ZVA-Z110E: 75 GHz to 110 GHz

o    R&S®ZVA-Z140: 90 GHz to 140 GHz

o    R&S®ZVA-Z170: 110 GHz to 170 GHz

o    R&S®ZVA-Z220: 140 GHz to 220 GHz

o    R&S®ZVA-Z325: 220 GHz to 325 GHz

o    R&S®ZVA-Z500: 325 GHz to 500 GHz

·         R&S®RSC Step Attenuator

R&S®RSC Step Attenuator

Where precise signal levels count

o    R&S®RSC model .02: Base unit without internal step attenuator

o    R&S®RSC model .03: DC to 6 GHz

o    R&S®RSC model .13: DC to 6 GHz,

o    R&S®RSC model .04: DC to 6 GHz

o    R&S®RSC model .14: DC to 6 GHz

o    R&S®RSC model .05: DC to 18 GHz

o    R&S®RSC model .15: DC to 18 GHz

o    R&S®RSC-Z405: DC to 40 GHz

o    R&S®RSC-Z675: DC to 67 GHz

 

 

 

 

 

Power Meters & Voltmeters

 

·         R&S®NRP2 Power Meter

R&S®NRP2 Power Meter

Versatile, user-friendly base unit

o    Supports all sensor-dependent measurement functions

o    Expandable to up to four measurement channels

o    Straightforward numerical and graphical display

o    Brilliant TFT color display

 

·         R&S®NRP-Z Power Sensors

R&S®NRP-Z Power Sensors

For operation with R&S®NRP2 base unit or via USB on a Laptop/PC

o    Comprehensive sensor portfolio for power measurements from DC to110 GHz, from -67 dBm to +45 dBm

o    90 dB dynamic range with three-path diode power sensors

o    Precise envelope power analysis with wideband power sensors

o    Top accuracy with thermal power sensors

 

·         R&S®NRPV Virtual Power Meter

R&S®NRPV Virtual Power Meter

Convenient power measurements via PC application

o    Support of all sensor dependent measurement modes

o    Sensor based keycode option R&S®NRPZ-K1

 

Power, level and voltage measurements; attenuation and reflection measurements: precise, versatile, convenient

o    power, level and voltage measurements: DC to 40 GHz

·         R&S®NRV-Z Power Sensors

R&S®NRV-Z Power Sensors

For all power measurements with instruments from the URV/NRV families in the frequency range from DC to 40 GHz

o    DC to 40 GHz

o    Dynamic range: 80 dB

o    Power range from 100 pW (−70 dBm) to 2 W (+33 dBm)

Especially designed power measuring modules to be used with R&S Spectrum Analyzers

o    R&S®FSH-Z1: 10 MHz to 8 GHz

o    R&S®FSH-Z14: 30 mW to 300 W, 25 MHz to 1 GHz

o    R&S®FSH-Z18: 10 MHz to 18 GHz

 

·         R&S®NRT Power Reflection Meter

R&S®NRT Power Reflection Meter

Directional power meter measures the power flow in both directions between source and load .

o    Simultaneous display of power and reflection

o    Measurement of average power irrespective of modulation mode

·         R&S®NRT-Z, NAP-Z Power Sensors

R&S®NRT-Z, NAP-Z Power Sensors

For Power Reflection Meter R&S NRT

o    Starting from 200 kHz

 

 

·         R&S®URV55 Millivoltmeter

R&S®URV55 Millivoltmeter

RF/DC voltage, level and power measurements

o    Voltage measurements: Up to 3 GHz

o    Power and level measurements: up to 40 GHz

 

 

 

·         R&S®URV5-Z Voltage Sensors

Universal voltage measurements from RF to microwaves

o    Voltage measurements from 200 μV to 1000 V

o    Power measurements from 1 nW (−60 dBm) up to 200 W (+53 dBm)

 

 

·         R&S®URE3 RMS Voltmeter

R&S®URE3 RMS Voltmeter

URE3 are broadband RMS voltmeter featuring extremely high accuracy and speed

o    Frequency measurement: Up to 30 MHz

R&S®NRPC Calibration Kits

R&S®NRPC Calibration Kits

Calibration of power sensors

 

Power Supplies

Powered By
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فاتحین صنعت شریف می باشد