ورود |  خدمات | رویدادها | سوالات متداول 
Logo
 

    همکاری با چندين کمپانی متخصص در امور تعمير و کاليبراسيون کليه تجهيزات آزمايشگاهی، اندازه گيری، ميتر ها و وزنه های مرجع و ارائه کنندة گواهينامه های کاليبراسيون بر پاية ISO، DKD و UKAS

كيفيت مقوله اي است كه با سرشت انسان سازگاري دارد و همراه نياز مادي و معنوي اوست و نبود آن ميتواند دشواريهايي براي وي بوجود آورد. به همين دليل از گذشته هاي دور تلاش براي رسيدن به كيفيت و رفع دشواريهاي موجود در اين راه موضوعي مطرح در جوامع انساني بوده است. امروزه اين واژه از مرحله رفع نياز پا فراتر گذاشته است زيرا با گسترش دنياي رقابت، كيفيت تنها زباني است كه مي شود با آن در بازارهاي جهاني سخن گفت. قدر مسلم كنترل كيفيت و تضمين آن بر اندازه گيري استوار است. تجهيزات، ابزارآلات و ماشين آلات به عنوان زيرساخت هاي اصلي و منابع هر سازمان هميشه مدنظر قرار گرفته است. در اين ميان، وسايل اندازه گيري همچون تجهيزات اندازه گيري ابعادي، جرم و حجم، گرما، فشار، کميت و کيفيت هاي الکتريکي و الکترونيکي، نيرو و گشتاور با توجه ماهيت کاربردي از اهميت بالاتري برخوردار است.

کاليبراسيون مطابقت با استاندارد را تعيين مي‌کند. کاليبراسيون در حقيقت اندازه‌گيري و تعيين صحت وسيله اندازه‌گيري در مطابقت با مرجع تاييد شده مي‌باشد. كاليبراسيون در واقع ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي دستگاه هاي آزمون و وسايل اندازه گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت فرايند تاثير گذار مي باشد كه به منظور اطمينان از تطابق اندازه گيريهاي انجام شده با استانداردهاي جهاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تعريف دقيق کاليبراسيون در استاندارد ملي ايران به شماره 4723 آمده است.

به طور كلي كاليبراسيون به سه روش قابل اجراست. روش اول كاليبراسيون براي به دست آوردن خطا و ثبت نتايج حاصله است. روش دوم كاليبراسيون روش اول را در برگرفته و علاوه بر آن نتايج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مقايسه شده و وضعيت وسيله نيز از جهت قبول يا رد آن مشخص ميشود. روش سوم كاليبراسيون روش دوم را دربرگرفته و تنظيم، تعمير يا حذف خطاي ايجاد شده را نيز دربرمي‌گيرد

تعيين فواصل زماني كاليبراسيون مجدد

تعيين حداكثر زمان فواصل كاليبراسيون دورهاي دستگاههاي اندازه‌گيري يكي از عناصر مؤثر در يك نظام كاليبراسيون است. عوامل زيادي در تعيين اين زمان مؤثرند كه مهمترين آنها موارد زير است:

-         نوع وسيله (دستگاه)

-         پيشنهاد و توصيه كارخانه سازنده

-         روند دادههاي به دست آمده از روي سوابق كاليبراسيونهاي قبلي

-         سوابق تعمير و نگهداري دستگاه

-         طول زمان استفاده تعداد دفعات استفاده و چگونگي استفاده از دستگاه

-         ميزان گرايش به فرسودگي و تغيير تدريجي ويژگيهاي مترولوژيكي با گذشت زمان

-         تعداد دفعات و كيفيت بازرسي تجهيزات در داخل سازمان

-         تعداد دفعات تست ضربدري دستگاه با دستگاههاي ديگر به ويژه در مورد استانداردهاي اندازه‌گيري

-         شرايط محيطي (دما، رطوبت، ارتعاش و غيره)

-         دقت اندازه‌گيري مورد نظر

 

شرکت فاتحين صنعت شريف که سالها در طراحي و ساخت سيستم‌هاي صنعتي تجربه دارد، با برخورداري از امكانات موجود شركت و نيمه آلماني خود واقع در ايالت اشلزويش آلمان نسبت به ارائه خدمات كاليبراسيون تجهيزات تست و بازرسي و تدوين دستورالعمل هاي كاربردي ذيربط مطابق با استانداردهاي بين المللي اقدام مي‌نمايد ; خدمات كاليبراسيون ، شامل كليه تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي شرکت‌هاي مختلف از جمله Agilent، National Instrument، FLUKE ، HP ، QUADTECH و ...مي‌باشد

همچنين تجهيزاتي از جمله انواع دستگاههاي نيروسنج آنالوگ و ديجيتال ، ترکتر ، استروبوسکوپ ، ضخامت سنج التراسونيک ، ضخامت سنج پوشش روي بستر هاي فلزي آهني و غير آهني، سختي سنج پرتابل ، سختي سنج شور ، تست استند و تست کشش (کشش و فشار)، انواع ترازوهاي ديجيتال آزمايشگاهي وصنعتي ، انواع وزنه هاي استاندارد، انواع گيج بلوکهاي مرجع گريد k ، 0 و 1 از جنس استيل و تنگستن ، انواع کاليبراتورهاي دما و فشار و dead weight ، حمام هاي استاندارد ، انواع کاليبراتورهاي ابعادي شامل کاليبراتور کوليس ، ميکرومتر ، کاليبراتور ميکرومتر داخل سنج و عمق سنج ، کاليبراتور گيج بلوک، اسنپ گيج ها و پين گيج، انواع گيج هاي رزوه رينگي و توپي ، گيج دهان اژدري بر اساس استاندارد و يا حسب درخواست مشتري مورد کاليبره قرار مي‌گيرد.

شرکت فاتحين صنعت شريف اقدام به انجام کاليبراسيون تمامي محصولات شرکت‌هاي بزرگ و صاحب نام مي‌نمايد. راز وجه تمايز و برتري فوق العاده کاليبراسيون فاتحين صنعت در اين امر است که اين شرکت کليه محصولات را جهت کاليبراسيون به کمپاني‌هاي سازنده آنها يا شرکت‌هاي معتبر جهاني مورد توصيه کمپاني سازنده محصول ارجاع مي‌دهد.

از جمله شرکت‌هاي معتبر در زمينه کاليبراسيون که اين شرکت با آنها همکاري مي‌کند مي‌توان شرکت‌ ESZ آلمان را نام برد.

همان گونه که در بالا اشاره‌هايي شد، مي‌توان خدمات شرکت فاتحين صنعت را بصورت زير دسته‌بندي کرد.

Ø      خدمات کاليبراسيون:

§         Time and frequency

§         Dimensional quantities

§         Temperature and humidity

§         Pressure

 

Ø      خدمات تعميرات

فاتحين صنعت علاوه بر انجام کاليبراسيون، اقدامات زير را نيز جهت تجهيزات مختلف انجام مي‌دهد.

 

تجهيزات کاليبره ‌شونده

تجهيزاتي که توسط فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌گيرند، در گروه‌هاي مختلف زير دسته بندي مي‌شوند:

 1. Communication Calibration
 2. Fiber Optics Calibration
 3. Flow Calibration
 4. High Voltage / Current Calibration
 5. X-Ray / Radiography Calibration
 6. Physical Dimensional Calibration
 7. Precision Mass Calibration
 8. Pressure Calibration
 9. RF / Microwave Calibration
 10. Temperature & Humidity Calibration

Communications Calibration

تجهيزات مخابراتي که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Bit Error Rate Detectors
 • Cell Site Test Sets
 • Cellular Radio Interface Testers
 • Communication Service Monitors
 • Communication Analyzer
 • CDMA Cellular Adapters
 • Digital Modulation Signal Generators
 • Pattern Generators
 • Omnibers
 • SONET Test Sets
 • Transmission Impairment Measuring Sets
 • Vector Signal Generators

 

برخي از کمپاني‌هاي بسيار معتبر و صاحب نام که در کشور ما محصولات فراواني دارند و محصولات مخابراتي آنها مورد کاليبره قرار مي‌گيرند، در زير آورده شده‌اند.

 

 • Agilent

 • Anritsu

 • Acterna

 

 • FLIR

 

 • Tektronix

 • Rohde & Schwarz

 

 

 

 

Electrical / Electronic Calibration

 

 

 

تجهيزات الکترونيکي که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Multimeter Calibration
 • Electronic Calibrators
 • Decade Resistance Box Calibration
 • Power Supply Calibration
 • Electronic Load Calibration
 • Thermocouple Calibrators
 • Megger Calibration
 • Hi-Pot Tester Calibration
 • Clamp-On Ammeter Calibration
 • Chart Recorder Calibration
 • Data Logger Calibration
 • Oscilloscope Calibration
 • Multifunction Calibrators
 • And much more!

 

برخي از کمپاني‌هاي بسيار معتبر و صاحب نام که در کشور ما محصولات فراواني دارند و محصولات الکترونيکي آنها مورد کاليبره قرار مي‌گيرند، در زير آورده شده‌اند.

 

 • AEMC

 • Agilent

 • Extech

 • Fluke

 • Hioki

 • Huntron

 

 • Tektronix

 • and much more

 

 

 

 

Fiber Optics Calibration

تجهيزات مربوط به فيبر نوري که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Sonet Test Sets through 10G
 • Multi-wavelength Meter Calibration
 • Optical TDR Calibration
 • Agilent OmniBer Calibration
 • Agilent Optical Electrical Module Calibration
 • Precision Optical Source Calibration
 • and much more!

انواع فيبرهاي نوري :

 • Optical Spectrum Analyzers
 • Optical Power Sensors
 • Optical Electrical Modules
 • Optical Attenuators
 • Lightwave transmitters & receivers
 • Laser Sources
 • Multi-Wavelength Meters
 • Optical Heads
 • And more…

برخي از کمپاني‌هاي بسيار معتبر و صاحب نام که در کشور ما محصولات فراواني دارند و محصولات آنها در زمينه فيبر نوري مورد کاليبره قرار مي‌گيرند، در زير مشاهده مي‌کنيد.

 • Agilent

 • JDS Uniphase

 • Tektronix

 • Gnubi

 • Ando

 • Anritsu

 • Burleigh

 • Digital Lightwave

 • Exfo

 • GN Nettest

 • ILX

 • Noyes

 • Rifocs

 • Newport

 

Flow Calibration

تجهيزات مربوط به اين بخش که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Air Duct Flow Hood Calibration
 • Alicat Flow Measurement Calibration
 • Anemometer Flow Calibration
 • Flow Meter Calibration (gas & liquid)
 • Laminar Flow Meter & Element Calibration
 • Rotometer Flow Calibration
 • Thermal Mass Flow Meter Calibration
 • Thermo-Anemometer Calibration
 • Turbine Flow Meter Calibration
 • Ultrasonic Flow Gauge Calibration
 • Velocity Meter Calibration
 • Viscosity Cup Calibration
 • Viscosity Meter Calibration
 • and many more

High Voltage / Current Calibration

تجهيزات مربوط به اين بخش که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • High Current Test Set Calibration
 • Breaker Test Set Calibration
 • DLRO Calibration
 • Hipot Calibration
 • Amp Tester Calibration

برخي از کمپاني‌هاي بسيار معتبر و صاحب نام که در کشور ما محصولات فراواني دارند و محصولات آنها مورد کاليبره قرار مي‌گيرند، در زير آورده شده‌اند.

 • AVO International

 

 • Multiamp

 • Optical Electrical Modules

 • Biddle

 • Megger

 • Dranetz

 • Rochester

 • Phenix

 • Hipotronics

 • Slaughter

 

 • and much more

 

X-Ray / Radiography Calibration

تجهيزات مربوط به اين بخش که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • KvP Meter Calibration
 • mA Calibration
 • Dosimeter Calibration
 • Sensitometer Calibration
 • Densitometer Calibration
 • and much more

 

Physical Dimensional Calibration

تجهيزات مربوط به اين بخش که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Angle / Level Meter Calibration             
 • Protractor Calibration
 • Caliper Calibration                               
 • Ring Gage Calibration
 • Dial Indicator Calibration                        
 • Rule Calibration
 • Depth Gauge Calibration                      
 • Taper Gage Calibration
 • Force Gage Calibration                         
 • Thickness Gage Calibration
 • Gap Gage Calibration                            
 • Thickness Standard Calibration
 • Graduated Cylinder Calibration             
 • Thread Gauge Calibration
 • Hole Gage Calibration                           
 • Weight Scale Calibration
 • Micrometer Calibration                          
 • Weight Calibration
 • Pin Gauge Calibration                            
 • Pipette Calibration
 • Plug Gage Calibration                            
 • and much more!

برخي از کمپاني‌هاي بسيار معتبر و صاحب نام که در کشور ما محصولات فراواني دارند و محصولات آنها مورد کاليبره قرار مي‌گيرند، در زير آورده شده‌اند.

 

 

 • NSK

 • Brown&Sharpe

 • Rahn

 • Deltronic

 • Scherr Tumico

 • Fisher

 • Sheffield

 • Fowler

 

 • SPI

 

 • Glastonbury Gage

 • Southern Gage

 • Hemco

 • Starrett

 • JS Technology

 • Tesa

 • Mahr

 • Van Keuren

 • Mercury Gage

 • Vermont Gage

 • Meyer

 

 • And much more

 

 • Mitutoyo

 

Precision Mass Calibration

تجهيزات مربوط به اين بخش که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Class 1 (Class S) Weight set Calibration
 • Class F Weight Calibration
 • Deadweight Tester Calibration
 • Balance Calibration
 • Force and Torque Weight Calibration

 

Pressure Calibration

تجهيزات مربوط به اين بخش که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Pressure Meter Calibration
 • Pressure Gage Calibration

Tire Pressure Gage Calibration

 • Vacuum Gage Calibration
 • Manometer & Micromanometer Calibration
 • Pressure Relief Valve Calibration
 • Pressure Transducer Calibration
 • Vacuum Transducer Calibration
 • Pressure Transmitter Calibration
 • and much more!

RF / Microwave Calibration

تجهيزات مربوط به RF/Microwave که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Up to 50 GHz
 • Thousands of fully automated calibration procedures
 • Thorough internal and external cleaning and inspections
 • Nationwide on-site service (calibration certificates provided on-site.)
 • Comprehensive data sheets
 • and much more

تجهيزات مربوط به Microwave که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Power Sensor Calibration
 • Spectrum Analyzer Calibration
 • Network Analyzer Calibration
 • Signal Generator Calibration
 • Logic Analyzer Calibration
 • Attenuator Calibration
 • S-Parameter Test Set Calibration
 • Distortion & Noise Meter Calibration
 • And much more…

 

برخي از کمپاني‌هاي بسيار معتبر و صاحب نام که در کشور ما محصولات فراواني دارند و محصولات آنها مورد کاليبره قرار مي‌گيرند، در زير آورده شده‌اند.

 

 

 • Acterna

 • Agilent/HP

 • Advantest

 • Anritsu

 • Hipotronics

 • Giga-Tronics

 • Sage

 • Marconi

 • Wiltek

 • Rohde & Schwarz

 • Weinschel

 • Tektronix

 

 

 • Amplifier Research

 

And many more…

 • Ando

 

 

Temperature / Humidity Calibration

تجهيزات مربوط به اين بخش که فاتحين صنعت مورد کاليبره قرار مي‌دهد:

 • Precession RTD Probes
 • Chart Recorder Calibration
 • Data Collector Calibration
 • Dial Thermometer Calibration
 • Glass Thermometer Calibration
 • Digital Thermometer Calibration
 • Infrared Temperature Sensor Calibration
 • Infrared Thermometer Calibration
 • Psychrometer Calibration
 • Temperature Meter Calibration
 • Temperature Controller Calibration
 • Temperature Indicator Calibration
 • Temperature Transmitter Calibration
 • and much more

 

Powered By
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فاتحین صنعت شریف می باشد