آرشیو برچسب ها: MSIP-CMI-S7M-S30826-B22-X

MSIP-CMI-S7M-S30826-B22-X OTN   شرح: MSIP-CMI-S7M-S30826-B22-X شناسه MSCC KCC / MSIP شناسه مجوزی است که توسط وزارت علوم ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی آینده برای شناسایی محصولات بی سیم در بازار کره تعیین شده است. MSIP شماره شناسه برنامه و شماره مجوز را به محصولات تأیید اند اختصاص می دهد. OTN-X3M-N415 NODE ، […]