آرشیو برچسب ها: Vishay

MCL4148 Vishay

13 شهریور 1400 متفرقه

MCL4148 Vishay   دیودهای تغییر سریع سیگنال کوچک ویژگی MCL4148 ؛ MCL4148، MCL4448 Vishay نیمه هادی سیگنال های کوچک دیودهای سریع تعویض MECHANIC. www.vishay.com   همه محصولات ، مشخصات محصول و داده ها بدون تغییر جهت بهبود قابلیت اطمینان ، عملکرد یا طراحی یا غیره تحت تغییر هستند.   اظهارات مربوط مناسب بودن محصولات برای […]