Communication System Educational Laboratory

Communication System Educational Laboratory

 

Communication System Educational Laboratory

 

دانشجویان به منظور درک عمیق و آشنایی با تکنیک‌های عملی مباحث علمی نیازمند دوره‌های Communication System Educational Laboratory آموزشی عملی دارند که این امر جز با تجهیز آزمایشگاه‌ها با تجهیزات مناسب و متناسب از شرکت‌های سازنده معتبر بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

یکی از اهداف مهم شرکت فاتحین صنعت شریف  تامین آزمایشگاه‌های با قیمت مناسب‌تر برای مراکز آموزشی و دانشگاهی بوده و در این راستا فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و تامین کننده بسته‌های آزمایشگاهی آموزشی مناسب در زمینه مخابرات بوده و محصولات شرکت‌های معتبر بین‌المللی نظیر LD DIDACTIC، NvisTech، ScienTech و … را به صورت کلید در دست راه‌اندازی می‌کند که جهت تجهیز آزمایشگاه‌های مراکز آموزشی و دانشگاهی طراحی و ساخته شده‌اند.

در این بخش تجهیزات آموزشی مخابرات سیستم این شرکت‌ها معرفی شده‌اند.

آزمایشگاه آموزشی سیستم ارتباطی 

که شامل آزمایشگاه‌های مخابرات آنالوگ، مخابرات دیجیتال، مخابرات پیشرفته و رادار می‌باشد. این بخش دارای چهار زیر مجموعه می باشد که هر کدام از این چهار بخش داری زیر مجموعه های متفاوتی می باشد که از طریق لینک های زیر می توانید از آنها استفاده کنید.

Analogue Communication Lab

Digital Communication Lab

Advanced Communication Lab

Radar Lab

 

آزمایشگاه آموزشی سیستم ارتباطی