Wave Communication Educational Laboratory

آزمایشگاه آموزشی ارتباطات موج ، دانشجویان به منظور درک عمیق و آشنایی با تکنیک‌های عملی مباحث علمی نیازمند دوره‌های آموزشی عملی دارند که این امر جز با تجهیز آزمایشگاه‌ها با تجهیزات مناسب و متناسب از شرکت‌های سازنده معتبر بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

یکی از اهداف مهم شرکت فاتحین صنعت شریف تامین آزمایشگاه‌های با قیمت مناسب‌تر برای مراکز آموزشی و دانشگاهی بوده و در این راستا فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و تامین کننده بسته‌های آزمایشگاهی آموزشی مناسب در زمینه مخابرات بوده و محصولات شرکت‌های معتبر بین‌المللی نظیر LD DIDACTIC، NvisTech، ScienTech و … را به صورت کلید در دست راه‌اندازی می‌کند که جهت تجهیز آزمایشگاه‌های مراکز آموزشی و دانشگاهی طراحی و ساخته شده‌اند.

در این بخش تجهیزات آموزشی مخابرات میدان این شرکت‌ها معرفی شده‌اند که شامل آزمایشگاه‌های آنتن، مایکروویو، رادار، ماهواره و انتشار امواج است. این بخش دارای پنج زیر مجموعه می باشد که هر کدام از این پنج بخش داری زیر مجموعه های متفاوتی می باشد که از طریق لینک های زیر می توانید از آنها استفاده کنید. 


Microwave Lab
Antenna Lab
Radar Lab
Satellite Lab
Propagation Lab
Wave Communication Educational Laboratory

این مجموعه Smithsonian Science Starter تفاوت بین امواج طولی و امواج عرضی و نحوه انتقال آنها از یک مکان به مکان دیگر را بررسی می کند.

آزمایشگاه آموزشی ارتباطات موج