آزمایشگاه های ارتباطات نوری

  • آزمایشگاه سیستم های انتقال نوری

تست ادوات مرتبط با لینک مخابرات نوری مثل SDH، WDM، OTN و … در لایه فیزیکی در این آزمایشگاه صورت می گیرد.

یک شبکه مخابراتی از محل مشترک و تجهیزات اختصاصی شروع شده ، از طریق حلقه محلی به اولین بخش از

تجهیزات شبکه مثلا یک سوئیچ وصل می شود . سپس تجهیزاتی قرار می گیرند که صوت،

تصویر، متن و دیتا را از یک مشترک تا مشترک دیگر منتقل می کنند .

آنچه ارتباط نودهای شبکه را بر قرار می کند و معمولا از دید کاربران پنهان می ماند .

شبکه انتقال نام دارد با پیدایش سرویس های جدید که به سرعت های بالا نیاز دارند ،

همه اجزای شبکه بایستیبگونهای ارتقاء داده شوند که بتوانند نیازهای روز را بر آورده کنند .

تغییر حلقه محلی از زوج سیم مسی به فیبر نوری ، دیجیتال شدن سوئیچ ، استفاده از سوئیچینگ بسته ای ،

تکنولوژی SDH و … همه در این راستا بودند . در شبکه انتقال هم ابتدا به کمک تکنولوژی PDH و روش TDM ظرفیت انتقال افزایش یافت .

سپس تکنولوژی SDH، فیبری و روش WDM تحولی شگرف در این بخش ایجاد کرد .

اما باز هم سرعت های بالاتر و هزینه کمتر مورد نیاز بود . امروزه تکنولوژی SDH و DWDM به کمک فیبرنوری به راحتی ارتباطات با سرعت Gbpsرا با هزینه های معمولی پوشش میدهند.

تست این شبکه و ادوات آن عمدتا به تجهیزات گران قیمت نیاز است. ( آزمایشگاه های ارتباطات نوری )

آزمایشگاه های ارتباطات نوری

آزمایشگاه مخابرات نوری، دانشگاه ESSEX

  • آزمایشگاه فیبر نوری

از آن جا که بستر ارتباطی در شبکه مخابرات نوری تقریبا به صورت کامل توسط فیبر نوری ساخته می شود،

سنجش عملکرد پارامترهای فیبر و ادوات و قطعات وابسته در این آزمایشگاه مورد نظارت و کنترل کارشناسان قرار می گیرد.

محدوده طول موج، هزاردها، ظرفیت لینک و … از موارد مطرح در این جاست.

عمده اندازه گیری هایی که در این آزمایشگاه انجام می شود، عبارتنداز:

·         تضعیف کل و تضعیف بر حسب فاصله

·         فاصله نقطه خرابی فیبر از مبدا انتخابی

·         انعکاس

·         ضریب شکست

·         مشخصات هندسی کابل

·         اعوجاج پلاریزاسیون و Distortion کابل

آزمایشگاه های ارتباطات نوری
  • آزمایشگاه ادوات فعال نوری

اداوت فعال نوری مثل سوییچ، مبدل طول موج، میکسر، تقویت کننده، جبران ساز و … جامعه هدف این آزمایشگاه است

که در آن تست هایی چون افت، انعکاس، محدوده طول موج، توان ورودی مجاز و پراکندگی انجام می پذیرد.

البته همان طور که از نام آزمایشگاه بر می آید، تست ادوات فعال در این آزمایشگاه انجام می شود.

در کنار تست های تکنیکی، تست عملکردی محیطی نیز باید از ادوات نوری اخذ شود.

چرا که لینک نوری اگر در برابر تغییرات محیطی قابلیت حفظ مشخصات خود را نداشته باشد،

در اثر نفوذ آب و رطوبت، خمش ناشی از گرما و انبساط و انقباض دچار افت شدید می شود.

در چنبر، باید تست های حرارت، فشار و رطوبت طبق دستورالعمل استاندارد اعمال شده و عملکرد دستگاه آزمایش شود.

آزمایشگاه های ارتباطات نوری

آزمایشگاه ادوات فعال نوری، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی  دکتر مهاجرانی

آزمایشگاه های ارتباطات نوری

مطالب ما را در صفحه های اجتماعی به اشتراک بگذارید