درخواست همکاری/جذب نیرو

لطفا جهت دریافت تماس و هماهنگی از سوی همکاران مجموعه فاتحین صنعت شریف فرم زیر رو تکمیل و ارسال نمایید.

     مطالب ما را در صفحه های اجتماعی به اشتراک بگذارید