منابع

 

 

 

 

 

مطالب ما را در صفحه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

مقدمه ای بر سازگاری الکترومغناطیس

استفاده گسترده از مدارات الکترونیکی در مخابرات، محاسبات، اتوماسیون و مقاصد دیگر موجب شده است

که این مدارات متضاد بنا به ضرورت در مجاورت هم کار کنند. این مدارات اغلب روی همدیگر اثرات منفی می‌گذارند.

ادامه مطلب

زمین کردن  ( اصول گراندینگ )

زمین کردن یکی از راه‌های اساسی کاهش نویزهای ناخواسته است. با استفاده درست از ترکیب زمین کردن و کابل‌کشی،

درصد بزرگی از مشکل نویز برطرف می شود.

ادامه مطلب