متفرقه

MCL4148 Vishay

MCL4148 Vishay

MCL4148 Vishay   دیودهای تغییر سریع سیگنال کوچک ویژگی MCL4148 ؛ MCL4148، MCL4448 Vishay نیمه هادی سیگنال های کوچک دیودهای ... ادامه مطلب
PZT-4 Made in China

PZT-4 Made in China

PZT-4 Made in China   سرامیک های پیزوالکتریک سخت PZT می تواند ولتاژهای درایو بالاتر و چرخه های کاری سخت ... ادامه مطلب
۱۲۵۰-۱۲۵۰

۱۲۵۰-۱۲۵۰

۱۲۵۰-۱۲۵۰ (Keysight (Agilent   آداپتور ، نوع N (m) به SMA (f) ،با ۵۰ اهم Agilent 1250-1250 یک آداپتور ماده ... ادامه مطلب
۱۲۵۰-۱۶۳۶

۱۲۵۰-۱۶۳۶

۱۲۵۰-۱۶۳۶   آداپتور ، نوع N (m) به SMA (m) 50 اهم   آداپتورها ۱۲۵۰-۱۶۳۶ • افزایش اندازه گیری تنوع ... ادامه مطلب