Creating a GeoMax Zenith

25 نمایه کاوشگر شبکه GNSS GSM و اتصال به سرویس تصحیح داده شبکه GNSS با استفاده از آن

معرفی

گیرنده پایه موقعیت را با توجه به ARP (نقطه مرجع آنتن) خروجی می دهد.
اگر مریخ‌نورد آنتن را در سمت مرجع تشخیص ندهد، موقعیت‌های نهایی توسط مقادیر آنتن فاز مرکز آنتن (PCO) آنتن پایه بایاس می‌شوند.
به‌طور پیش‌فرض، آنتن‌های مریخ نورد GeoMax Zenith همه انواع آنتن GeoMax Zenith مورد استفاده را به‌عنوان پایه (یعنی GeoMax Zenith10/20، 25، 25 Pro و 35)، علاوه بر آنتن‌های GPPNULLANTENNA و ADVNULLANTENNA شناسایی می‌کنند.
با این حال، سفت‌افزار فعلی Zenith10/20 و Zenith25 مقادیر جدید GeoMax Zenith35 PCO را به‌طور پیش‌فرض ندارند. بنابراین، مقادیر جدید Zenith35 PCO باید به صورت دستی اضافه شوند تا زمانی که یک سفت‌افزار جدید برای آنتن‌های Zenith10/20 و Zenith25 منتشر شود.
این مهم زمانی است که سنسور GeoMax Zenith35 به عنوان پایه با پیام های تصحیح شبکه RTCM استفاده می شود. این راهنما نحوه افزودن مقادیر کالیبراسیون آنتن Zenith35 را در سمت مریخ نورد توضیح می دهد.

Creating a GeoMax Zenith  ایجاد نمایه کاوشگر شبکه GeoMax Zenith 10/20 یا Prexiso G4/G5 GNSS GSM و اتصال به سرویس تصحیح داده شبکه GPS با استفاده از MicroSurvey FieldGenius

دیتا


 

چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.

 

فاتحین صنعت شریف
ارتباط با شرکت فاتحین صنعت شریف

برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم