آرشیو برچسب ها: سنسور تانک مایع

سنسور تانک مایع یک سازنده ی ابزار دقیق تجهیزات خود را در نزدیکی فرستنده RF دریایی نصب نمود و با عملکرد نامطلوب مواجه شد. برای اینکار نیاز بود که تجهیزات تا سطح ۲۰ V/m نسبت به RF مقاوم شوند،این درحالی بود که تجهیزات قبلی به مقدار ۳ V/m نیاز داشتند.