آرشیو برچسب ها: میدان مغناطیسی

اصول پوشش ( شیلدینگ ) پوشش، جداره‌ای فلزی است که بین دو ناحیه از فضا قرار می‌گیرد و برای کنترل انتشار میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر استفاده می‌شود.