آرشیو برچسب ها: ESD

مشکل دایپل:  یک جعبه ی دو قسمتی مثال مطرح شده در اینجا یک آنالیزگر اثر انگشت است. با این حال اصولی که در این بخش مطرح می شود به محصولات مشابه مکانیکی نیز قابل اعمال است. نحوه ی اتصالات در شکل نکاتی به خوبی نشان داده شده است. در واقع محصول نسبت به ESD بسیار […]