تداخل رادیوئی خودرو‌ (سازگاری الکترومغناطیسی)

خودرو : استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد خودرو ها الزامي است. در خدمات آزمونهای استاندارد میتوان آزمونهای زیر را انجام داد.

 استاندارد ملي ايران 6924 ، خودرو-تاييد نوع وسايل نقليه موتوري و تريلرهاي آن‌ها-مقررات و روش اجرایی

 

خودرو

CISPR 12,

Vehicles motorboats and spark-ignited engine- driven devices radio
disturbance characteristics-Limits and methods of measurement, 5th edition 2001- CISPR 16-1, Specifications for radio disturbance and immunity measuring
apparatus and methods-Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus,2nd edition 2002

CISPR 25,

Limits and methods of measurement of radio disturbance
characteristics for protection of receivers used on board vehicles,2nd edition 2002

ISO 7637-1,

Road vehicles-Electrical disturbance from conduction and coupling-
Part 1: Definitions & general considerations, 2nd edition 2002

خودرو

ISO 7637-2,

Road vehicles-Electrical disturbance from conduction & coupling-
Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only on vehicles with nominal 12 V or 24 V supply voltage, 2nd edition 2004

ISO – EN 17025,

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, 1st edition 1999

ISO 11451,

Road vehicles-Electrical disturbance by narrowband radiated electromagnetic energy- Vehicle test methods,
Part 1: General & definitions (ISO 11451-1:3rd edition 2005)
Part 2: Off-vehicle radiated source (FDIS 11451-2: 3rd edition 2005)
Part 4: Bulk current injection(BCI) (ISO 11451-4:1st edition 1995)

 

ISO 11452,

Road vehicles-Electrical disturbance by narrowband radiated electromagnetic energy- Component test methods
Part 1: General and definitions (ISO 11452-1:3rd edition 2005)
Part 2: Absorber lined chamber (ISO 11452-2: 2nd edition 2004)
Part 3: Transverse electromagnetic mode (TEM) cell (ISO 11452-3: 2nd edition)
Part 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11452-4: 3rd edition 2005)
Part 5: Strip line (ISO 11452-5 2nd edition 2002)

خودرو

ITU Radio Regulations, Edition 2001

Commission Decision 2005/50/EC on the harmonization 0f the 24 GHz range
radio spectrum band for the limited use by automotive short range radar equipment in community

Directive 99/5/EC on the approximation of the laws of the member states to electromagnetic compatibility

Directive 89/336/EEC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and mutual recognition of their conformity

خودرو

استاندارد ملی خودرو

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *