آرشیو برچسب ها: Galco

SP3403 Galco

8 شهریور 1400 متفرقه

SP3403 Galco   تکنیک های کنترل درایوهای AC ، سری SP Unidrive تکنیک های کنترل   درایوهای AC ، سری SP Unidrive   مورد# SP3403 – Unidrive SP بدون صفحه کلید ، ۴۶۰Vac ، حداکثر جریان خروجی Cont (hp): وظیفه معمولی – ۵۶A (40hp) ، سنگین   Unidrive سری SP اطلاعات درایو AC جهانی حلقه […]